Vidensformidling

Studerende er meget velkomne til at henvende sig, hvis de i forbindelse med et projekt eller en undersøgelse ønsker at interviewe nogle baglændere. Der er ligeledes mulighed for at snakke med medarbejderne og stille spørgsmål, diskutere og trække på vores viden om anbragte.

Vi stiller os også gerne til rådighed i forbindelse med foredrag for relevante faggrupper. Her tager vi baglændere med ud, som fortæller om deres oplevelser med systemet, eller deres anbringelseshistorie, hvis det er relevant.

Vi holder gerne foredrag på uddannelsesinstitutioner og på ungdomsuddannelser.

Du skal dog ringe eller maile os, for at lave en aftale.