Åbningstider

Baglandet (18 år og opefter)
Tirsdage fra 14.00 – 20.00
Torsdag 11.00 – 20.00 (21.00, den sidste torsdag i måneden)
For indmeldelse kontakt Karina på mobil 30226084
For yderligere information kontakt Pernille på mobil : 22760232
BaglandUng (14 – 18 år)
Onsdag kl. 15.30 – 19-30
Se BaglanUng
Mælebøtterne (10.00 – 13.00 år)
Hver anden mandag kl. 16.00 – 19.00
Se Mælkbøtterne
Plejeforældrenetværk
En mandag om måneden kl. 16.30 – 19.00
BaglandUng, Mælkebøtterne og plejeforældrenetværk kontakt Sabrina på mobil: 60156982