Mælkebøtterne

er et netværk- og gruppetilbud for børn i alderen 10-13 år som er anbragt i en plejefamilie i Region Nordjylland.

Mælkebøtterne mødes 2 mandage om måneden kl. 16 – 19 i vores hus på Kong Hans Gade 1, 9000 Aalborg.

Mælkebøtternes formål er at understøtte positive fællesskaber børnene imellem samt give børnene mulighed for at spejle sig i andre anbragte børn.

Vi faciliterer aktiviteter med fokus på, at børnene opnår netværk og nye venner, som kan være med til at styrke deres selvværd og selvtillid.
Vi bruger gerne vores hus til hjemmebiograf, hygger i gamer-rummet eller bruger vores natur til at komme ud og brænde krudt af samtidig med vi øver at mærke sig selv og det naturen gør for os.
Vi planlægger aktiviteter med input fra børnene og hvad de ønsker sig af oplevelser sammen.

Disse aktiviteter er med til at skabe tryghed og sammenhold i gruppen.
Når vi har opnået et godt fundament i gruppen begynder vi arbejdet med livshistorier.
Her faciliterer vi en samtale hvor børnene hver især kan fortælle deres livshistorie. Dette sker i samarbejde med plejeforældrene der hjælper med at forberede barnet derhjemme. Ingen børn skal fortælle mere end de har lyst til at dele med gruppen, derfor faciliterer vi fortællingen.
Fortællingen deles med gruppen, som også deler deres tanker og følelser som de oplever gennem den livshistorie der er blevet fortalt.
Dette skal være med til at det enkelte barn får et overblik over sin livshistorie hidtil samt medvirke til en øget identitetsforståelse og oplevelse af sammenhæng i eget liv.

Når vi afslutter et gruppe-forløb, får børnene en personlig livshistorie-bog. Her samles den livshistorie barnet har fortalt samt billeder og gode minder fra deres tid i Mælkebøtterne.

Mange af de mælkebøtter vi har haft gennem vores forløb, har stadig kontakt til hinanden og har gode venskaber med fra gruppen.

Når man bliver 14 år, kan man overgå til vores tilbud der hedder Bagland Ung. Dette kan man læse mere om under fanen Bagland Ung. Mange mælkebøtter vælger at forsætte i dette tilbud.

Vi ser og hører fra børnene og de unge, at det har stor betydning for dem at have et sted hvor de ikke er anderledes fordi de er anbragte. De oplever at de i mindre grad føler sig alene om deres oplevelser, og at der er rum hvor ingen tanker eller følelser er forkerte.
Derfor kan Mælkebøtterne være et rigtig godt tilbud for anbragte børn i plejefamilier. Tilbuddet er et godt supplement til de øvrige fritidsaktiviteter de eventuelt går til i fritiden.

Er du fag-person indenfor børne- og unge området, og ønsker du at vide mere om tilbuddet? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi sender gerne information eller kommer ud til jeres arbejdsplads og fortæller mere.
Har du kontakt til et barn som kunne have gavn af vores tilbud? Så fortæl dem gerne om os og hjælp med at formidle en kontakt til os.

Kontaktinformation:

Kontakt Mælkebøtterne på tlf.: 60156982

Netværkstilbudet Mælkebøtterne