Historik

Baglandet blev stiftet af Sisse Bøgild, som selv er tidligere anbragt. Hun søgte satspuljemidler til at oprette et Bagland i Aalborg og  pr. 1. januar 2007 fik hun bevillingen i hus. Derefter begyndte det egentlige arbejde med at oprette fond, finde bestyrelse, medarbejdere og lokaler.

De første baglændere dukkede op under istandsættelsen af huset i Kong Hans Gade. Flere kom og hjalp med at få stedet op at stå. Sidenhen er stedet vokset, og i dag er der omkring 60 baglændere tilknyttet stedet.

Den officielle åbning med reception havde Baglandet den 31. august 2007.

Den første bevilling fra satspuljen varede til og med 2010. Baglandet fik i slutningen af 2010 bevilget driftsmidler og har dermed på den bedst mulige måde sikret sin fremtid.

Hvis du klikker på ”medarbejdere” kan du se, hvem der arbejder i Baglandet i dag.