Hver torsdag arrangerer Peter tur ud i naturen for Baglændere.  Vi besøger natur områder i nær- og fjern område  i Nordjylland.  Der er fokus på at opleve naturen og naturens indvirkning på vores velbefindende. Vi ser hvordan naturen forandrer sig i takt med årstiderne, mindfulness , åndedræts øvelser og meditation i skovbunden, måske et lille dyp i en skovsø eller i havet.

Formål: Aktiviteten er netværksskabende, stress reducerende, identitetsskabende, relations dannende, traume reduserende.