Vores årlige tur i Zoo er i børnenes ferie, vi mødes udenfor Zoo, derefter finder vi en plads hvor vi  nyder vores medbragte kaffe og  kage. Derefter er der fri mulighed til at gå rundt og kigge på haven.  Vi mødes til en sandwich og sodavand og derefter er det igen muligt at gå rundt i haven. Dagen afsluttes med en is , inden vi siger farvel og tak for i dag.